2011

12.-19.08. - AGILITIY V CITOVĚ U OLOMOUCE
Týden s výcvikem agility pod vedením Hely Potfajové.

17.-20.7.2011 - OBEDIENCE VE DVOŘE KRÁLOVÉ
Seminář pod vedením Hanky Grundmannové na kynologickém cvičišti Nový Svět.