Zdraví plemene

Německý pinč bývá obvykle zdravý a bez problémů se dožívá 15 - 17 let. Je to odolné plemeno, nezatížené téměř žádnými geneticky podmíněnými chorobami.
Před zařazením do chovu je vyžadováno RTG vyšetření kyčelních kloubů na dysplazii (DKK).

Dysplazie kyčelních kloubů
Jedná se o dědičně podmíněný chybný vývoj kyčelních kloubů. Kromě dědičnosti se na jeho vzniku významně podílejí i faktory vnějšího prostředí.

Příčiny:
Kyčelní kloub je u zdravého psa kulový kloub, ve kterém se otáčí hlavice stehenní kosti. Hlavice zapadá ze dvou třetin do kloubní jamky. Kloub zpevňují vazy a šlachy. U dysplazie se řádně nevytvoří kloubní jamka, která zůstává plochá, protáhlejší a kloubní hlavice do ní nezapadá. Kloubní hlavice může být také tvarově změněná. Při těžších formách dochází k úplnému vysunutí kloubní hlavice z kloubní jamky. Časem se této změně přizpůsobí i šlachy, vazy a svaly a může nastat trvalá deformace. Dysplazie kyčelního kloubu je na pohlaví nezávislé onemocnění a v 89% případů postihuje oba kyčelní klouby, přičemž ve většině případů je stupeň onemocnění u jednotlivých kloubů výrazně odlišný.

Klinický obraz:
Závisí na stupni postižení. Jen okolo 25% psů trpících dysplazií vykazuje klinické příznaky U lehkých případů nemusí být přítomny žádné klinické příznaky. Těžší postižení se projevují například kolísavou chůzi, snadnější unavitelností a neochotou k pohybu, potížemi při chůzi do schodů, kulháním, odlehčováním postižené končetiny, případně i bolestivostí.
V České republice se DKK posuzuje podle klasifikačního schématu, který vychází ze schématu FCI. Ten používá označení stupňů 0 – 4 (v některých státech Evropy je DKK označována stupnicí A - E, přičemž A odpovídá 0 a E odpovídá 4), kde:

0/A - znamená negativní nález,

1/B
 - je hraniční stav mezi normálním a dysplastickým kloubem,

2/C
- představuje lehkou DKK,

3 /D - střední stupeň,

4 /E - těžký stupeň DK

Prognóza:
Závisí na stupni dysplazie, věku psa a klinických příznacích. Léčit dysplazii nelze. Lze se pouze snažit o zmírnění jejich projevů.
Všeobecná opatření - restrikce krmení a tím snížení váhy a zátěže kloubu, u krátkosrstých psů by měla být žebra viditelná, u ostatních plemen alespoň hmatatelná. Vyvarovat se nadměrnému pohybu - špatná je hlavně dlouhá zátěž a krátká intenzivní zátěž - skoky, starty. Je dobrý pravidelný pohyb nejlépe kontrolovaný (na vodítku), který vede k trénování svalů a brání ztuhlosti kloubů. Při pohybu by neměly být překročeny hranice bolesti (objeví se kulhání) a únavy. Vhodný je naopak pohyb, který šetří klouby, to znamená pohyb na měkkých površích a plavání. Místo k ležení by mělo být měkké a suché. V rámci fyzioterapie je možno použít elektrickou dečku k prohřívání kloubů, zvýší se tak prokrvení tkáně, což vede k úlevě od bolesti a uvolnění spazmů.
Operace kyčelního kloubu je drahá a není vždy úspěšná.
Postižení jedinci se vyřazují z plemenitby.