O plemenu

 

Říká se mu German Pinscher (německý pinč), Medium Pinscher (střední pinč) nebo Standard Pinscher (standardní pinč), aby byl jednoznačně odlišen od svých příbuz­ných (rakouského nebo holandského pinče, malého hladkosrstého pinče atd.), a v jeho původní vlasti Reh Pinscher (srnčí pinč). Německé „Pinscher" pochází podle všeho z francouzského slovesa „pincer", které znamená „štípat“ (jako kleštičkami. Německý pinč byl určen k témuž použití jako manchesterský teriér, tj. k hubení hlodavců a drobné tzv. škodné zvěře.

Po staletí byl tento chytrý a ostražitý pes v Německu a ve Švýcarsku oblíbeným krysařem. Představuje starobylý, prapůvodní typ, ze kterého vzešlo mnoho dalších forem pinčů, včetně většího a nyní podstatně rozšířenějšího dobrmana. I když jde  o staré plemeno, s organizovaným chovem se začalo až v 19. stol. a oficiálního uznání se mu dostalo r. 1879. První speciální chovatelský klub vznikl roku 1895.

Dnes jsou němečtí pinčové chovám především jako společenští psi, nikoli k tlumení potkanů a krys, ale ukázalo se, že i dobře hlídají. Jsou to sportovně založení, elegantní menší psi s pěkným, štíhlým tělem. Navíc jsou zdraví, přítulní a houževnatí, takže se stali ideálními psími společníky obyvatel městských bytů. Neznámo proč však i přesto zůstali relativně vzácným plemenem a v oblibě pokulhávají daleko za svými potomky, malými hladkosrstými pinči a dobrmany.