Výstavní třídy

Soutěží vždy psi a feny zvlášť, nemusí být vždy obsazeny všechny třídy.

třída štěňat - 3 – 6 měsíců
třída dorostu -
6 – 9 měsíců
třída mladých -
9 – 18 měsíců
mezitřída -
15 – 24 měsíců
třída otevřená -
od 15 měsíců, je přístupná pro všechny psy bez ohledu na vykonané zkoušky a získaná ocenění třída
třída pracovní - od 15 měsíců, je na mezinárodních výstavách přístupná pouze pro plemena uvedená v seznamu plemen, která musí pro získání titulu Mezinárodní šampion krásy složit předepsanou zkoušku. Splnění podmínek pro třídu pracovní na MVP musí být doloženo předepsaným certifikátem, platí i pro plemena sk.X. Na ostatních druzích výstav může být třída pracovní otevřena i pro ostatní plemena. Musí však být v propozicích uvedeno, který typ zkoušky a s jakým oceněním opravňuje zařazení do této třídy.            

třída šampionů - od 15 měsíců, je otevírána pouze na mezinárodních výstavách a přístupná psům, kteří získali titul Mezinárodní šampion, nebo šampiona některé ze členských zemí FCI.
třída vítězů - od 15 měsíců, mimo mezinárodních výstav může být otevřena místo třídy šampionů, přístupná pro psy s uznaným mezinárodním či národním titulem šampiona, titulem národního vítěze a titulem klubového vítěze nebo vítěze speciální výstavy.Uvedené tituly musí být získány v konkurenci dospělých.

třída veteránů - starší 8 let.

 

Ocenění psa se provádí zadáním známky a označením barevnou stužkou:
Třída dorostu
velmi nadějný - žlutá barva
nadějný - bílá
Ve třídě dorostu se určuje pořadí prvních čtyř jedinců, ale nezadává se titul Vítěz třídy (v některých zemích se neurčuje ani pořadí).
Třída mladých, mezitřída, otevřená, pracovní, šampionů (vítězů), veteránů: výborná - modrá 
velmi dobrá - červená 
dobrá - zelená 
dostatečná - fialová
Ve výše jmenovaných třídách se stanoví pořadí čtyř psů oceněných známkou výborná, případně velmi dobrá. Nejlepší jedinci v plemeni jsou ocenění stužkami, kokardami, medailemi nebo poháry. 


 

Z posuzování je vyloučen jedinec s vadami, které standard uvádí jako vady vylučující, dále jedinci, u nichž byl proveden operativní zákrok, zakrývající vrozenou vadu exteriéru. Také může být vyloučen z posuzování pes, který v kruhu projevuje agresivitu, ať už na psy nebo na rozhodčího, případně pokud pes není schopný ukázat chrup.